Centre Especial de Treball d’Arep
Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental

932 432 041 o et truquem?
RESPONSABILITAT SOCIAL
Useu la nostra calculadora per saber l’import per acomplir la llei LISMI.

Introduïu el número de treballadors corresponent als 12 mesos anteriors a la data de sol•licitud i obtindreu el càlcul aproximat de l’import de negoci que vostè ha de contractar o donar.

Indica el número de treballadors de la teva empresa        

(Els contractes tenen valor d’1 a efectes de càlcul del número de treballadors, excepte els temporals de menys de 200 dies, per als quals el valor corresponent s’obté de la següent manera: TOTAL DIES TREBALLATS/365)La misión de La Calaixera es crear y mantener puestos de trabajo para personas con enfermedad mental, mejorando su calidad de vida, augmentando lal producción e inserción de los trabajadores.